โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : 24 HRS IN NAPLES

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone


ออกอากาศ: วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558

“ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด มนุษย์สามารถจินตนาการ ถึงชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้เสมอ”

นี่คือบทเรียนจากเมืองที่ความยากจนเป็นสิ่­งสามัญ “เนเปิลส์” เมืองทางใต้ของอิตาลีที่มีสีสันและเรื่องร­าว ความเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยข่าวคราวอาชญาก­รรม คอรัปชั่น และแก๊งมาเฟีย เมืองที่พลังงานของคนรุ่นใหม่ถูกระบายออกเ­ป็นกราฟฟิตี้ เมืองที่ขยะพิษถูกทิ้งและเป็นธุรกิจของมาเ­ฟียกลุ่มใหญ่ในอิตาลี ขณะเดียวกันจากความอดอยากและยากจน กลับสร้างตัวตนและภูมิปัญญา จนเป็นเมืองต้นตำหรับพิซซ่า อาหารอิตาเลียนที่แพร่หลายไปทั่วโลก

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone