โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : 24 HRS IN FLORENCE

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

ออกอากาศ: 3 กันยายน 2558

ออกเดินทางไปยัง “ฟลอเรนซ์” ประเทศอิตาลี เมืองที่ในอดีต เป็นทั้งโรงเรียนฝึกการค้าและโรงเรียนสร้า­งนักการเมืองที่ก้าวหน้า เมืองมรดกโลก ที่ปัจจุบันต้องรับมือกับกองทัพนักท่องเที­่ยว มาดูกันว่า… ย่านที่น่ารักที่สุดของฟลอเรนซ์ อยู่ตรงไหนความเปลี่ยนแปลงอย่างมากของยุคส­มัยจะส่งผลอย่างไรต่อวิถีชีวิต และความคิดของผู้คนดั้งเดิม ออกไปค้นหาคำตอบกันว่า.. ทำไม ฟลอเรนซ์ จึงร่ำรวยด้วยศิลปะ ทำไม ฟลอเรนซ์ จึงมั่งคั่งด้วยปัญญา ทำไม ฟลอเรนซ์ จึงงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรม ทำไม ฟลอเรนซ์ จึงสร้างกติกาที่เป็นธรรม “อะไรกัน… ที่กำลังท้าทายเมืองมรดกโลกแห่งนี้”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone