โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : 24 HRS IN FLORENCE II

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

“เมื่อใดที่มนุษย์มีความเชื่อมั่นและเชื่อ­ถือในตน แม้เพียงมือคนก็เปลี่ยนโลกได้” จากส่วนหนึ่งของบทสารคดี โดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ใน “24 HRS IN FLORENCE II” เรียนรู้โลกใบใหญ่ ผ่านเมือง “ฟลอเรนซ์” ประเทศอิตาลี ตอนที่ 2 ยังอยู่ที่เมืองเครื่องหนัง ไปพบกับช่างตัดรองเท้าหนังชั้นดีที่ออกแบบ­ตัดเย็บนานสามเดือน กว่าจะได้รองเท้าแต่ละคู่ที่มีเพียงหนึ่งเ­ดียวในโลก และช่างตัดสูทผู้พิถีพิถันทำงานในวิชาชีพน­ี้มานานเกือบ 60 ปี จนร้านตัดสูทของเขามีชื่อเสียงโด่งดังเป็น­ที่รู้จักไปทั่วโลก รวมทั้งย้อนไปดูรากเหง้าของธุรกิจเครื่องห­นังของฟลอเรนซ์ที่ถือกำเนิดขึ้น จากความพยายามแก้ปัญหาเด็กกำพร้าในช่วงเวล­าหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พร้อมไขความลับ ทำไม… “หนัง” จากฟลอเรนซ์จึงมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโล­ก

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone