ประชาธิปไตย (อาจ) เป็นมายา เงินตราสิของจริง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

เพราะปากท้องเป็นเรื่องสำคัญ เรามาล้วงกระเป๋าคนชั้นกลาง ถามถึงภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้

พร้อมด้วยบทวิเคราะห์แบบแฟร์ๆ จาก ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone